Ơn giời hàng khủng của tôi về thêm được 1 đôi đến đùi nhé mng. Cho bắp chân bé đó nha. Cao 7p. Khoá sau.
Giá hãng đang bán gần 5tr thì phải. Giá Ù luôn rẻ bằng 1 phần mấy thui.
Size 37.5
Inbox page
0 0 Bình luận 0 Chia Sẻ
Vui lòng đăng nhập để thích, chia sẻ và bình luận!

GÓC BÁO CHÍ

Xem những gì người khác đang nói về Famove