Em này dành cho người bắp to hoặc rất to nha. Màu đen sẽ cho cảm giác bắp bé đi. Có khoá cạnh. Size 39 Mẫu này giảm 550k thôi Inbox page
0 0 Bình luận 0 Chia Sẻ
Vui lòng đăng nhập để thích, chia sẻ và bình luận!

GÓC BÁO CHÍ

Xem những gì người khác đang nói về Famove